Under fredagens restaurangmiddag pratades det ivrigt om vad lycka är. Mellan huvudrätt och efterrätt (och en liten limoncello) gick vi bordet runt och alla fick svara på frågan: vad gör dig lycklig? Svaren var långa och många (och olika).

Jag ska berätta för er senare vad mitt svar var. Men det här med lycka fastnade i mitt huvud och jag blev intresserad av att veta mer om denna känsla.

Lycka är en känsla av varaktigt välbehag. Lycka är ett belöningssystem som används för att premiera ett leverne i vilket våra behov tillgodoses. Lycka är därmed inte ett mått på framgångsrikhet då en framgångsrik person fortfarande kan vara olycklig. Undersökningar visar att människor i rika länder inte är lyckligare än dom i fattiga. Inte heller har stora lotterivinster, allvarliga sjukdomar eller materiella ting någon långvarig effekt på människors lycka. Exempel på några faktorer som har långvarig effekt för hur lyckliga vi känner oss är personlig status och respekt från andra människor samt att ha ett fördelaktigt utseende. Förutom miljöfaktorer så finns det stora individuella genetiska skillnader mellan olika individer som påverkar nivån av lycka. En majoritet av befolkningen anser sig vara lyckliga. Något som kan tyckas lite motsägesefullt är att de flesta även tror sig vara lyckligare än dom flesta andra.”

text från wikipedia

Annonser